Czwartek 21.11.2024

^

12:00 – 15:00 Warsztaty PATOMORFOLOGIA – prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

12:00 – 15:00 Warsztaty TORAKOCHIRURGIA – prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

12:00 – 14:00 Warsztaty dla Organizacji Pacjentów – Aleksandra Wilk

(spotkanie zamknięte – wstęp z zaproszeniem)

15:00 – 16:00 SESJA BMS EXCITED – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski (spotkanie zamknięte – wstęp z zaproszeniem)

17:00 – 18:00 SESJA 1

DIAGNOSTYKA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Renata Langfort i prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

17:00 – 17:15 Nowa klasyfikacja NDRP – prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

17:15 – 17:30 Nowe biomarkery w kwalifikacji do leczenia ukierunkowanego molekularnie – prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

17:30 – 17:45 – Nowe biomarkery w kwalifikacji do immunoterapii – prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

17:45 – 18:00 – NUT i SMARCA-4 nowe wyzwania diagnostyczne – prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

18:00 – 18:15 Otwarcie Konferencji – prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau i prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski 

^

WYKŁAD INAUGURACYJNY

18:15 – 18:40 – dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska, dr n. med. Anna Wrona, dr n. med. Sylwia Tabor, dr n. med. Aleksandra Piórek, dr n. med. Katarzyna Stencel

Piątek 22.11.2024

^

09:00 – 10:00 SESJA 2

DIAGNOSTYKA RAKA PŁUCA

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke i prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

Sesja pod patronatem PGRP, PTCHP, PTP

09:00 – 09:15 Diagnostyka małoinwazyjna – wybór metody-metoda z wyboru – prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke

09:15 – 09:30 Zakres i możliwości diagnostyki  endoskopowej w wiarygodnym ustaleniu stopnia zaawansowania klinicznego czyli ile stacji ile węzłów ile pobrań – prof. dr hab. n. med. Tomasz Marjański

09:30 – 09:45 Biopsje transtorakalne – możliwości i ograniczenia wobec konieczności i wymagań badań molekularnych i immunologicznych – dr hab. n.med. Maciej Głogowski

09:45 – 10:00 Biopsja cienkoigłowa wobec wyzwań diagnostyki morfologicznej, molekularnej i immunologicznej – prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

10:00 – 10:30 DEBATA 1

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke

Ponowna diagnostyka wobec progresji choroby po leczeniu ukierunkowanym molekularnie i immunokompetentnym

10:00 – 10:15 Wymagana, konieczna i potrzebna – prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

10:15 – 10:30 Nie wymagana, nie konieczna i całkowicie nie potrzebna – prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

10:30 – 11:30 SESJA 3

LECZENIE OKOŁOOPERACYJNE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski i prof. dr hab. n. med. Witold Rzyman

10:30 – 10:45 Niedrobnokomórkowy rak płuca – standardy leczenia operacyjnego 2024 – prof. dr hab. n. med. Witold Rzyman

10:45 – 11:00 Systemowe leczenie wyłącznie pooperacyjne NDRP – prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

11:00 – 11:15 Systemowe leczenie wyłącznie przedoperacyjne NDRP – prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

11:15 – 11:30 Systemowe leczenie przed i pooperacyjne łącznie NDRP – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

11:30 – 12:00 DEBATA 2

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Leczenie okołooperacyjne NDRP: Dylematy diagnostyki i kwalifikacji

11:30 – 11:45 Rozpoznanie morfologiczne i cały panel diagnostyki molekularnej i immunologicznej wymagany – prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

11:45 – 12:00 Rozpoznanie morfologiczne i diagnostyka molekularna i immunologiczna nie  wymagana, nie konieczna i całkowicie nie potrzebna – prof. dr hab. n. med. Ewa Kalinka

12:00 – 12:30 PRZERWA KAWOWA

12:30 – 13:30 SESJA 4

LECZENIE RADYKALNE CHORYCH W III STOPNIU ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth i prof. dr hab. n. med. Bartosz Kubisa

12:30 – 12:45 Wskazania i ograniczenia leczenia chirurgicznego – prof. dr hab. n. med. Bartosz Kubisa

12:45 – 13:00 Wskazania i ograniczenia radiochemioterapii jednoczasowej – dr n. med. Łukasz Kuncman

13:00 – 13:15 Samodzielna radioterapia radyklana – czy jest miejsce – prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka

13:15 – 13:30 Leki innowacyjne w radiochemioterapii NDRP czyli co nas czeka w przyłości – dr n. med. Piotr Jaśkiewicz

13:30 – 14:00 DEBATA 3 Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Leczenie konsolidujące z udziałem immunoterapii po radiochemioterapii NDRP

13:30 – 13:45 Leczenie konsolidujące tylko po leczeniu jednoczasowym – prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko

13:45 – 14:00 Leczenie konsolidujące niezależnie od schematu radioterapii – dr n. med. Katarzyna Galwas

14:00 – 15:30 LUNCH

15:30 – 16:30 SESJA 5

LEKI IMMUNOKOMPETENTNE W NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKU PŁUCA W 1 LINII LECZENIA – PYTANIA CZEKAJĄCE NA ODPOWIEDŹ

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski i prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

15:30 – 15:45 Leczenie NDRP bez ekspresji białka PD-L1 (<1%) – dr n. med. Katarzyna Stencel

15:45 – 16:00 Nowe biomarkery w kwalifikacji do immunoterapii – prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

16:00 – 16:15 Agoniści w immunoterapii NDRP – dr n. med. Izabela Chmielewska

16:15 – 16:30 Implemetacja immunokoniugatów z immunoterapią – dr n. med. Aleksandra Piórek

16:30 – 17:00 DEBATA 4

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

Immunoterapia NDRP w 1 linii leczenia z statusem białka PD-L1<1% czyli czy podwójna blokada immunologiczna to standard

16:30 – 16:45 Podwójna blokada immunologiczna TAK – dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

16:45 – 17:00 Podwójna blokada immunologiczna NIE – dr n. med. Izabela Chmielewska

17:00 – 18:00 SESJA 6

NIEDROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA ALK/+/ lub ROS1 /+/

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski i prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

17:00 – 17:15 Inhibitory ALK dziś i jutro – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

17:15 – 17:30 Inhibitory ROS1 dziś i jutro – prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

17:30 – 17:45 Mechanizmy oporności na inhibitory ALK i  ROS1 – prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

17:45 – 18:00 Bezpieczeństwo leczenia inhibitorami ALK i ROS1 – dr n. med. Magdalena Zaborowska-Szmit

18:00 – 18:30 DEBATA 5

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

Inhibitory ALK w 1 linii leczenia NDRP ALK /+/

16:30 – 16:45 Nowa generacja (czyli 3) – prof. dr hab. n. med. Ewa Kalinka

16:45 – 17:00 Starsza generacja (czyli 1 i 2) – prof. dr hab. n. med. Adam Płużański

^

19:00 – 22:00

KOLACJA

Sobota 23.11.2024

^

09:00 – 10:00 SESJA 7

IMMUNOTERAPIA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA W NOWEJ ODSŁONIE

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski i prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

09:00 – 09:15 Leki immunokompetentne w połączeniu z lekami antyangiogennymi – dr n. med. Sylwia Tabor

09:15 – 09:30 Leki immunokompetentne w połączeniu z drobnocząsteczkowymi inhibitorami kinaz – dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

09:30 – 09:45 Wielopunktowa blokada immunologiczna – prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

09:45 – 10:00 Rola immunoterapii wobec przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego – dr n. med. Anna Wrona

 

10:00 – 10:30 DEBATA 6

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

Czas trwania leczenia z udziałem leków immunokompetentnych

10:00 – 10:15 Maksymalnie 2 lata, a może i krócej – dr n. med. Maciej Bryl

10:15 – 10:30 Do obiektywnej progresji choroby, a może i dłużej – prof. dr hab. n. med. Damian Tworek

 

10:30 – 11:30 SESJA 8

NIEDROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA EGFR, HER-2, MET /+/

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Adam Antczak i prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

10:30 – 10:45 Aktualne rekomendacje ESMO, ASCO i NCCN wobec wariantów EGFR – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

10:45 – 11:00 Insercje w ekzonie 20 EGFR – nowe wyzwania i nowe możliwości – dr n. med. Katarzyna Stencel

11:00 – 11:15 Warianty HER-2: biomarkery i możliwości terapeutyczne – prof. dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

11:15 – 11:30 Warianty MET: biomarkery i możliwości terapeutyczne  – dr n. med. Magdalena Zaborowska-Szmit

 

11:30 – 12:00 DEBATA 7

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Ewa Kalinka

INHIBITORY TKI EGFR W POŁĄCZENIU Z CHEMIOTERAPIĄ

11:30 – 11:45 Nowy standard leczenia dla wszystkich chorych NDRP EGFR /+/ – prof. dr hab. n. med. Robert Mróz

11:45 – 12:00 Nowy standard leczenia NIE dla wszystkich chorych NDRP EGFR /+/ – prof. dr hab. n. med. Marcin Skrzypski

 

12:00 – 13:00 SESJA 9

DYLEMATY WOBEC CHORYCH NA NDRP LECZONYCH RADYKALNIE Z UDZIAŁEM LEKÓW INNOWACYJNYCH

Prowadzenie prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski i prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

12:00 – 12:15 Możliwości leczenia chirurgicznego wobec progresji po uprzedniej lobektomii lub pneumonektomii – prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

12:15 – 12:30 Możliwości immunoterapii wobec progresji po immunoterapii uzupełniającej – dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

12:30 – 12:45 – Możliwości leczenia ukierunkowanego molekularnie wobec progresji po leczeniu uzupełniającym ozymertynibem lub alektynibem – dr n. med. Anna Wrona

12:45 – 13:00 Możliwości radioterapii po radioterapii radykalnej lub uzupełniającej – dr n. med. Marta Olszyna-Serementa

13:00 – 13:30 DEBATA 8

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Adam Płużański

Leczenie oligoprogresji w niedrobnokomórkowym raku płuca

13:00 – 13:15 Zdecydowanie TAK – dr n. med. Łukasz Kuncman

13:15 – 13:30 Zdecydowanie NIE – dr n. med. Aleksandra Piórek

 

13:30 – 14:30 SESJA 10

NOWE SZLAKI NOWE SZANSE: KRAS

Prowadzenie prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk i prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

13:30 – 13:45 Inhibitory KRAS wobec aktualnej wiedzy i zaleceń – dr n. med. Kinga Winiarczyk

13:45 – 14:00 Inhibitory KRAS inne niż sotorasib i adagrasib w kodonie G12C – dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

14:00 – 14:15 – Inhibitory KRAS dedykowane kodonowi G12D – dr n. med. Izabela Chmielewska

14:15 – 14:30 Pan-Inhibitory KRAS, RAF, MEK – dr n. med. Katarzyna Stencel

 

14:30 – 15:00 DEBATA 9

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

Leczenie oligoprogresji w niedrobnokomórkowym raku płuca

14:30 – 14:45 Inhibitory KRAS wyłącznie w monoterapii – dr n. med. Tomasz Jankowski

14:45 – 15:00 Inhibitory KRAS wyłącznie z immunoterapią – dr n. med. Macin Skrzypski

 

15:00-15:05 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski, prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau