Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Dariusz M. Kowalski

prof. dr hab. n. med.

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
w Centrum Onkologii-Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Tadeusz Orłowski

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Chirurgii
w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc
w Warszawie

Rodryg Ramlau

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Instytutu Onkologii
Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

KOMITET NAUKOWY: